W I E T S E  V A N  D E N  N O O R T

De schilderijen van de landschappen zijn voor het merendeel ter plaatse -en plein air- gemaakt. Meestal tijdens zomer- en herfstvakanties in Frankrijk. De portretten en stillevens zijn voltooid met dia materiaal
als leidraad.

The landscape paintings were painted outdoors- en plein air- in France. Mostly during the summer and autumn holidays. Portraits and still lifes are usually finished with slides.

Wietse van den Noort