S Y L V I A  D E  B O E R

De Nieuwe Abstracten, een stroming vanuit Berlijn en New York, geven hun werk tekens mee die het maakproces verraden. Ook bij mijn werk is dat het geval. Het beeldschrift wordt bepaald door hoe ik de beitel stuur, door meerdere lagen verf heen. Ik schilder een schat, begraaf die en graaf hem weer op. Het werkplezier is te vergelijken met de heerlijke kindertechniek van zwarte verf over wasco en dan erin krassen. Zelfs waar de voorstelling bont is of druk, het blijft meditatief werk.

ENDUKEOOS EXOIKEIN
(met liefde openen wat toegemetseld was)

Sylvia de Boer
viasyldeboer@hotmail.com