P A U L I N E  V O S – D E  T O M B E

Pauline Vos – de Tombe schildert klassieke olieverf portretten in opdracht. Ze is geïnspireerd door schilderijen van oude meesters bij wie licht een belangrijke rol speelt en het kleurenpalet eenvoudig is. Het schilderen zelf is een zoektocht naar het juiste beeld en kleurgebruik dat past bij de geportretteerde persoon.

Pauline Vos- de Tombe paints classical oil painting portraits in commission. She is inspired by the paintings of old masters where the influence of light is paramount and the color palette is simple. The painting itself is a search for the correct color and image that suits the portrayed person.

Pauline Vos – de Tombe
info@paulinevosdetombe.com
www.paulinevosdetombe.com