N A T A S C H A  M O R S I N K

Natascha atelier ligt vol met voorwerpen, gevonden, gejut, opgeduikeld, op de kop getikt of gekregen.
Maar ze hebben iets met elkaar, ze vinden elkaar, ze zoeken elkaar op.
Ze worden net zolang geschikt en herschikt tot er nieuwe abstracties ontstaan.

Natascha Morsink’s studio is packed with objects she collected and found all over the place.  All these objects, however,  are related to one another, they are soulmates.
She arranges and rearranges those objects until new abstractions come into being.

Natascha Morsink
nataschamorsink@gmail.com
www.nataschamorsink.nl