N I E S  D E  V U I J S T

Het schilderproces/ onderzoek op doek- hoe ga ik om met de verf, kwast, kleur en ondergrond- staat voor mij centraal. Door uit te gaan van tegenstellingen als horizontaal/ verticaal, beweging/ verstilling, pasteus en transparant, groeit de compositie. Hiermee ga ik door tot er een voor mij vanzelfsprekend beeld ontstaat.

Essential to me is the process of painting and the curiosity for what will emerge; how do I handle paint, brush, colour and canvas. The starting points for the composition are opposites – horizontal/ vertical, motion/ stillness, and transparency/ opaqueness. I continue working with these concepts until an
image presents itself that looks self- evident to me.

Nies de Vuijst
info@niesdevuijst.nl
www.niesdevuijst.nl