N I C O L E T T E  B É N A R D

Nicolette Bénard is een Nederlandse ontwerpster, oorspronkelijk goudsmid na haar studie aan de Vakschool Schoonhoven. Tegenwoordig creëert ze kleurrijk werk dat zowel verrast als verwondert als beeldend kunstenaar. Haar kunst wordt wereldwijd tentoongesteld op kunsttentoonstellingen en in galeries. In haar project combineert ze vintage en modern door poppen te onderzoeken als schoonheidsiconen en te reflecteren op de vraag of perfectie een illusie is.

Met een humoristische flair transformeert ze kinderitems tot unieke eigentijdse beelden in plexiglas.

Nicolette Bénard is a Dutch designer, originally a goldsmith after studying at theVakschool Schoonhoven. Nowadays, she creates colorful work that both surprises and delights as a visual artist. Her art is exhibited worldwide at art exhibitions and galleries. In her project, she blends vintage and modern by exploring dolls as beauty icons and reflecting on whether perfection is an illusion. With a humorous flair, she transforms childhood items into unique contemporary sculptures in
plexiglass.

Nicolette Bénard
nbenard@xs4all.nl
nicolettebenard.nl

@nicolettebenard