N E L L E K E  L E T T I N G A

N E L L E K E  L E T T I N G A

‘Soms verschenen er wolken die voor hem gingen hangen. Dan dacht hij: wat nu? en krabde met zijn stralen aan zijn gloeiende achterhoofd. O ja, dacht hij korte of langere tijd later. Tevoorschijn komen, ik moet tevoorschijn komen, dat is waar ook. Dan kroop hij achter de wolken vandaan.’  

Toon Tellegen – De genezing van de krekel

Opbouwen, afbreken, beschilderen, wegpoetsen, opgraven, bedekken…

Zo ontstaan mijn werken, met alle denkbare materialen en technieken.

 

‘Sometimes clouds appeared and hung over him. Then he thought: what now? and scratched the back of his glowing head with his rays. Oh yes, he thought shortly or longer later. Appear, I must appear, that’s right. Then he crawled out from behind the clouds.’ 

Toon Tellegen – The healing of the cricket

Build up, tear down, paint over, polish away, excavate, cover…

This is how my work is created, with all conceivable materials and techniques.