M I C H I E L H A N O N

Michiel Hanon

Michiel Hanon (pseudoniem van Wouter Hollenberg) maakt foto-art (en schrijft korte verhalen en
gedichten). Hij bewerkt en combineert digitaal foto’s en probeert daarbij zo veelzijdig mogelijk te
zijn. Werken kunnen op verschillende formaten en achtergronden worden afgedrukt.

Michiel Hanon (pseudonym of Wouter Hollenberg) makes photo-art (and writes short stories and
poems). He edits and combines photos digitally and tries to be as versatile as possible. Works can be
printed on different sizes and backgrounds.

michielmichiel2009@live.nl
https://sites.google.com/view/michiel-hanon