M I C K Y  B I S H

Scheveningen is voor Micky Bish de ideale plek om mensen te filmen of fotograferen omdat strand en duinen mensen een gevoel van vrijheid geven. Die energie laat mensen op hun mooist zien. Bekijk op de expositie mensen en dieren op het strand, maar ook haar pakkende close-ups van vissen van de afslag, zeemeeuwen in de lucht en bloeiende planten in kale duinen.

Scheveningen is for Micky Bish an ideal place to film or photograph people, because beach and dunes give people a sense of freedom. That energy show people at their best. View at the exhibition people and animals on the beach, but also her catchy close-ups of fish from the auction, seagulls in the sky and blossoming plants in barren dunes.

Micky Bish
info@kiekjedag.nl
www.kiekjedag.nl