M A R G R E E T H  K O R T E K A A S

Dierportretten in opdracht – is wat Margreeth Kortekaas voornamelijk schildert. Haar werk is altijd terug te voeren op de natuur, ook in de eerdere series van bladeren, bloemen, landschappen en water. Margreeth is opgeleid aan de KABK en werkte als docent schilderen op de HKU.

Animalportraits in commission – is what Margreeth Kortekaas paints most . Her work is always a reflection on nature, also in the former series of leafs, flowers, landscapes and water. Margreeth had her education at the KABK and worked as professor in painting at the HKU.

Margreeth Kortekaas
meerkort@planet.nl
www.margreethkortekaas.com