L I L Y  P R I E S T E R

Lily Priester heeft een textiel achtergrond en zij gebruikt naast textiel graag verschillende materialen in haar 2 & 3D-werk zoals keramiek, plastic, papier en verf. Terugkerende thema’s zijn verzamelen, rangschikken, groeperen en spelen.

Lily Priester majored in Textile Art , but besides textile uses various materials in her 2 & 3D work , such as ceramic, paper, plastic, and paint. Recurrent themes are collectioning, grouping, and being playful.

Lily Priester
lilypriester@gmail.com