G U U S J E  V A N  D E R  W E R F F

Het werk van Guusje van der Werff wil meer zijn dan alleen een kleurig beeld. Het ontmoeten van droom en werkelijkheid, het onderzoeken van de raakvlakken tussen die twee, is het thema van haar werk. De stillevens willen laten zien, dat achter de dagelijkse werkelijkheid zich een andere wereld verschuilt.

This work will be more than just a colourful image. The meeting of dream and reality, the search for their interface, is the theme of the work. Still lifes will show that behind reality another world is hiding.

Guusje van der Werff
lawerff@planet.nl