Fotoalbum Odette Saulnier

Welkom in de wonderlijke wereld van Odette Saulnier, veelzijdig kunstenaar, bijzonder mens, imponerend oeuvre.

Odette Saulnier, overleden in September 2010, verdient een beeldend overzicht van haar werk – een eerbetoon aan haar ongeëvenaarde fantasie, scherpe oog op de mens en verbluffende kunstzinnige expressie – door het aanschouwelijk maken van haar prachtige werken. De veelvuldige roep om een boek gewijd aan haar werk is gehoord en wordt nu reëel.

Aangezien uitgevers zich nauwelijks meer wagen aan kustboeken, doch digitale druk een volwaardig alternatief is geworden, komt een private uitgave binnen handbereik. De voorbije maanden heb ik stapels foto’s doorlopen, de (mijn) beste keus gedigitaliseerd, maar ook nieuwe gemaakt en stap voor stap een album samengesteld, dat enigszins recht doet aan het fenomeen Odette.

Van haar vroege werk is weinig documentatie beschikbaar, zoals van haar gordijndessins, breipatronen en interieur adviezen. Haar colliers en jasjes ‘lijden’ aan kwaliteitsverlies door het scannen van analoge foto’s. Van haar latere werk is gelukkig veel digitaal materiaal beschikbaar hoewel, door niet immer (bruikbaar) gedocumenteerde verkoop, ook bijzondere werken onbelicht blijven. Een bevriende vakfotograaf van Odette, Eric Schoevers, maakte regelmatig zeer hoogwaardige foto’s die, met zijn instemming – waarvoor dank – veelvuldig in dit album gebruikt zijn.

Het album vraagt nog afwerking, maar de contouren zijn klaar. De belangrijkste teksten, voorwoord en beknopte biografie, zijn bovendien in het Frans vertaald door Micheline Hugues, de jongere zus van Odette. Het album wordt ca. eind April digitaal gedrukt op glanspapier in het robuuste formaat 28 x 32 cm, met harde kaft en stofwikkel. Het bevat ca. 100 pagina’s en ruim 300 foto’s.

Onderstaande plaatjes geven een impressie van het album. Grote vraag is nu in welke oplage dit boek gedrukt moet worden? De netto kosten worden geraamd op ca. € 75 per exemplaar, exclusief portokosten. Hierbij wordt nadrukkelijk geen commercieel doel beoogd of bediend, doch slechts het in de gelegenheid stellen van verwerving door de in aanhef genoemde potentiele belangstellenden.

Mocht u inderdaad belangstelling hebben, gelieve mij dat op onderstaand mailadres te laten weten. Helaas heb ik nauwelijks nog contacten in vooral de Haagse vriendenkring van Odette. Daarom een vriendelijk verzoek deze oproep ruimhartig te laten circuleren in uw netwerk, om aldus toch een brede communicatie op gang te brengen. Hartelijk dank daarvoor en ik zie uit naar uw reacties.

Michel van den Molengraft
(Jongste zoon van Odette)
vandenmolengraft@gmail.com
Tel 06-26882051