D O R I N E  K L E I N L O O G

Dorine Kleinloog is vooral bekend van de Haagse Spiegels, foto’s van gebouwen spiegelend in water. De laatste jaren werden haar foto’s steeds abstracter en vaker bewerkt op de computer. In 2016 ontstonden series foto’s die Dorine “Spelen Met …” noemt. Zij fotografeert bijvoorbeeld een hekwerk, maar maakt er op de computer ook iets anders van.

Dorine Kleinloog is best known of the “Haagse Spiegels”, photographes of buildings reflecting in water. In recent years her photographs became more abstract and often edited on the computer. In 2016 she created a serie of photos which she calls “Playing with ….”. Starting point is reality, a photo of a fence or a church window. On the computer she changed them in fantasy images.

Dorine Kleinloog
info@dorinekleinloog.com
www.haagsespiegels.nl