D O O R T J E  H A N N I G

Het zit in de titels:
Monument voor een straatmuzikant, Zomer uitzicht
Bitter zoet en lang geleden
Kraanwagen
Gedreven door een rose wolk

It’s in the titles:
Monument for a street musician, Summer view
Bittersweet and a long time ago
Water tap lorry
Driven by a pink cloud

Doortje Hannig
doortje.hannig@gmail.com
doortjehannig.tumblr.com/