C A R O L A

Voor carola zijn het dagelijks leven én de natuur haar inspiratiebronnen. Ze past verschillende materialen en technieken op velerlei manieren toe, ze onderzoekt & ontdekt. Dit is te zien aan de sferen van haar schilderijen met ‘huid’, gelaagdheid & ruimtelijke sfeer.

Carola’s day to day life and nature are her sources of inspiration. She applies many different materials and technics to her work, she investigates & discovers. This is visible in the atmosfere of her paintings with the texture of ‘skin’, stratification & spatial atmosphere.

carola
carola.littel@gmail.com