C A R O L A

 

Voor carola zijn het dagelijks leven én de natuur haar inspiratiebronnen. Ze past verschillende materialen en technieken op velerlei manieren toe, ze onderzoekt & ontdekt.

Carola’s day to day life and nature are her sources of inspiration. She applies many different materials and technics to her work, she investigates & discovers.

www.instagram.com/carola.plas

carola.littel@gmail.com