A L I A  B I L G R A M I

Alia Bilgrami is een Pakistaans-Canadese beeldend kunstenaar en curator. De tulp is een persoonlijk symbool geworden in haar kunst die voortkomt uit haar fascinerende geschiedenis. Zoals het lot wil, heeft ze, net als de tulp, onlangs een thuis gevonden in Nederland waar ze haar atelierpraktijk voortzet.

Alia Bilgrami is a Pakistani-Canadian visual artist and curator. The tulip has become a personal symbol in her art that stems from its fascinating history. As fate would have it, like the tulip, she has recently found a home in the Netherlands where she continues her studio practice.

Alia Bilgrami
aliabilgrami@hotmail.com
www.abilgrami.com/