A G A D A  O O S T E R B A A N

Agada is een auto didactische kunstenaar die zich laat inspireren door de natuur en organische vormen. Kunstzinnig werken is voor haar een reis naar spiritualiteit en harmonie. Zij bewerkt alles met haar handen en daar komt geen machine aan te pas. In haar werk komt verborgen wijsheid tot uitdrukking en zien we de elementen aarde, water, licht en vuur.

Agada is a self-taught artist who’s inspired by nature and organic forms. Artfully working is a trip to spirituality and harmony for her. Her work she only make by hand and there is no use of a machines. In her work hidden wisdom is reflected and we see the elements of earth, water, light and fire.

Agada Oosterbaan
agadaoosterbaan@gmail.com