A N N E K E  R O E L E V E L D

Tekenen en boetseren zijn zolang ik me kan herinneren mijn grootste hobby’s. Na mijn 60ste kon ik me helemaal gaan toeleggen op het boetseren. Vanaf dan gold: een dag niet ‘gekleid’ is een dag niet geleefd. Onuitputtelijke inspiratiebron in mijn werk is ‘de mens’. Jong, oud, waar hij zich ook mee bezig houdt, ik raak er niet op uitgekeken!

Drawing and moulding were, as long as I can remember, my favorite hobbies. From the age of 60 I had the opportunity to focus myself on the last one. Since then my creed was: ‘a day without moulding is a day wasted’. The infinite source in my work is ‘man’. Whatever his age, whatever he may be doing, he never cease to inspire me!

Anneke Roeleveld
anneke.roeleveld.taal@ziggo.nl
www.anneke-roeleveld-taal.nl